Beques i premis


VII Premis Lluïsa Guarner


La Junta de la SCPanc va decidir per unanimitat adjudicar:

- El premi de Patologia pancreàtica clínica al treball presentat per Piero Alberti, Elizabeth Pando, Rodrigo Mata, Arturo Cirera, Nair Fernandes, Nils Hidalgo, María J. Gomez-Jurado, Laura Vidal, Cristina Dopazo, Laia Blanco, Concepción Gómez, Mireia Caralt,Joaquim Balsells i Ramón Charco:

“The role of procalcitonin as a prognostic factor for acute cholangitis and infections in acute pancreatitis: a prospective cohort study from a European single center”


- El premi de Patologia pancreàtica bàsica ha quedat desert


Propera convocatòria

<