Presentació


Català

La Societat Catalana de Pàncrees neix l'any 2012 de la mà d'un conjunt multidisciplinari de professionals sanitaris (gastroenteròlegs, endoscopistes, oncòlegs, cirurgians, anatomopatòlegs, radiòlegs) interessats en la patologia pancreàtica, com a mitjà per conèixer-se, agrupar-se, millorar els coneixements científics dels seus associats, promoure el desenvolupament de la Pancreatología, assessorar els organismes públics i societats privades en aspectes relacionats amb la fisiologia o patologia pancreàtica, col·laborar en estudis d'investigació, amb les universitats, i amb altres societats similars, nacionals i internacionals.

El seu àmbit territorial primordial és Catalunya, però també altres comunitats autònomes on l'idioma català és molt prevalent, com les Illes Balears o la Comunitat Valenciana.

 

 

Español

La Sociedad Catalana de Páncreas nace en el año 2012 de la mano de un conjunto multidisciplinar de profesionales sanitarios (gastroenterólogos, endoscopistas, oncólogos, cirujanos, anatomopatólogos, radiólogos) interesados en la patología pancreática, como medio para conocerse, agruparse, mejorar los conocimientos científicos de sus asociados, promover el desarrollo de la Pancreatología, asesorar a los organismos públicos y sociedades privadas en aspectos relacionados con la fisiología o patología pancreática, colaborar en estudios de investigación, con las universidades, y con otras sociedades similares, nacionales e internacionales.

Su ámbito territorial primordial es Cataluña, pero también otras comunidades autónomas donde el idioma catalán es muy prevalente, como las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.