Activitats

Obstrucció gastro-duodenal per neoplàsia de pàncrees. Opcions terapèutiques.
Societat Catalana de Pàncrees
Dilluns 27 de febrer de 2023

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 27 de febrer de 2023 | 19:00 - 20:00
19:00 - 20:00
Obstrucció gastro-duodenal per neoplàsia de pàncrees. Opcions terapèutiques. > Can Caralleu - Sala 2 > Virtual - Obstrucció gastro-duodenal per neoplàsia de pàncrees. Opcions terapèutiques.